عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (3) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر 1399/9/30 1399/11/19 یکشنبه 13:00-14:00 1,100,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (3) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7185;#الهه شاکری 1399/10/1 1399/10/30 پنج شنبه 13:00-14:30 1,238,532 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (3) - کلاس 1 الهام آهنگریان زن 1399/10/1 1399/12/28 چهارشنبه 10:30-11:30 1,055,045 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (3) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان 1399/10/7 1399/12/10 یکشنبه 17:00-18:30 733,944 مجازی ثبت نام