عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بازی های تفکر خلاق -آزمایشی - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1399/10/10 1399/12/6 چهارشنبه 11:30-12:30 1,100,920 مجازی ثبت نام
بازی های تفکر خلاق -آزمایشی - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1399/10/10 1399/12/6 چهارشنبه 10:30-11:30 1,100,920 مجازی ثبت نام