عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Access - کلاس 4 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/10/1 1399/10/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-19:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Access - کلاس 3 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/10/1 1399/10/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-19:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Access - کلاس 2 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/10/1 1399/10/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-19:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Access - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5487;#محمدجعفر محمدی فروهر 1399/10/8 1399/10/29 دوشنبه 16:00-18:00 917,432 مجازی ثبت نام