عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی پیشرفته - کلاس 2 لیلی فیروز;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/12/24 یکشنبه 17:30-19:00 1,800,000 مجازی ثبت نام
داستان نویسی پیشرفته - کلاس 1 لیلی فیروز;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/8 1399/12/24 دوشنبه 17:30-19:00 1,800,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی پیشرفته - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5943;#لیلی فیروز 1399/10/7 1399/12/30 یکشنبه 15:30-17:00 1,650,000 مجازی ثبت نام