عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
سفال کودک -آزمایشی - کلاس 2 مینا برخورداری زن 1399/10/2 1399/12/30 سه شنبه 17:00-18:00 1,650,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
سفال کودک -آزمایشی - کلاس 1 مینا برخورداری زن 1399/10/2 1399/12/30 سه شنبه 17:00-18:00 1,650,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد