عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ارگ -آزمایشی - کلاس 1 سیدمحمدعلی حسینی مرد 1399/10/14 1399/12/29 یکشنبه 15:30-18:00 1,500,000 حضوری ثبت نام