عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قلاب بافی 1 - کلاس 1 مریم محمد نظامی زن 1399/10/6 1399/11/6 شنبه - دوشنبه 10:30-12:00 1,009,180 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قلاب بافی 1 - کلاس 1 مریم محمد نظامی زن 1399/10/3 1399/12/27 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:30 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قلاب بافی 1 - کلاس 1 زهرا امیدی زن 1399/10/4 1399/10/4 چهارشنبه 09:30-11:00 183,486 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قلاب بافی 1 - کلاس 1 طاهره حسن پور فلاح دهکاء زن 1399/10/21 1399/11/30 یکشنبه - سه شنبه 10:30-12:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قلاب بافی 1 - کلاس 1 فریبا قربانی زن 1399/10/15 1399/12/28 دوشنبه 12:00-13:30 690,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد