عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 2 - کلاس 1 مریم اسدی زن 1399/10/7 1399/12/30 یکشنبه 12:00-14:00 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 2 - کلاس 1 مهدخت نجارطرقبه زن 1399/10/10 1399/12/29 سه شنبه 14:00-15:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد