عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ترجمه و مفاهیم قرآن، (سطح 1) - کلاس 1 زینب فرخ زادی مطلق راد;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/9 1399/12/19 سه شنبه 09:00-10:30 321,102 مجازی ثبت نام