عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 16(C.E.F.A.16) Speak out PI e - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6570;#عصمت عالی زاده 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 16(C.E.F.A.16) Speak out PI e - کلاس 1 مرتضی زندیه مرد 1399/10/1 1399/12/28 دوشنبه 10:00-12:00 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد