عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 15(C.E.F.A.15) Speak out PI d - کلاس 2 سید داود غمیلوئی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:10-16:30 1,284,404 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 15(C.E.F.A.15) Speak out PI d - کلاس 1 میلاد مینا کار;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:30-19:00 1,284,404 مجازی ثبت نام