عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 14(C.E.F.A.14) Speak out PI c - کلاس 1 نرگس اسماعیلی زن 1399/9/24 1399/10/30 دوشنبه - پنج شنبه 14:00-15:30 1,146,789 حضوری ثبت نام