عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
C.E.F.S. A LEVEL 20 -آزمایشی - کلاس 2 میلاد مینا کار مرد 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 2,201,835 حضوری ثبت نام
C.E.F.S. A LEVEL 20 -آزمایشی - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#4363;#سید داود غمیلوئی 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:40-18:00 2,201,835 مجازی ثبت نام