عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 12 (C.E.F.S.A 12) Gold advanced f - کلاس 1 سید داود غمیلوئی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 18:10-19:30 2,201,835 مجازی ثبت نام