عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 10 (C.E.F.S.A 10) Gold advanced d - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#4363;#سید داود غمیلوئی 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:40-18:00 2,201,835 مجازی ثبت نام