عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 8 (C.E.F.S.A.8) Gold Advanced b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5604;#لیلا عرب باصری 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-17:00 1,376,147 مجازی ثبت نام