عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 3 (C.E.F.S.A 3) Objective First c - کلاس 1 سید داود غمیلوئی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:10-19:30 1,376,147 مجازی ثبت نام