عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شاهنامه‌خوانی (حماسه‌های شاهنامه) - کلاس 2 یاسر موحدفر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/7 1399/12/5 سه شنبه 18:30-20:00 1,146,790 مجازی ثبت نام
شاهنامه‌خوانی (حماسه‌های شاهنامه) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7068;#یاسر موحدفر 1399/11/9 1399/12/14 پنج شنبه 18:30-20:00 1,146,790 مجازی ثبت نام