عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حسابداری - مربی محور - کلاس 2 هادی قنبری اصل مرد 1399/11/8 1399/12/30 دوشنبه - پنج شنبه 15:00-16:30 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حسابداری - مربی محور - کلاس 1 هادی قنبری اصل مرد 1399/10/18 1399/11/30 دوشنبه - پنج شنبه 15:30-17:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد