عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاردستی با دور ریختنی ها - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1399/12/9 1399/12/18 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 11:30-12:30 1,100,920 مجازی ثبت نام
کاردستی با دور ریختنی ها - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1399/12/9 1399/12/18 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:30-11:30 1,100,920 مجازی ثبت نام