عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 سارا جعفری سیاوشانی زن 1399/10/17 1399/12/6 چهارشنبه 15:00-16:00 690,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 علی رضازاده مرد 1399/10/21 1399/12/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:45-16:45 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد