عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تجوید مقدماتی (سطح 2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#127;#پروین فرجی 1399/10/1 1399/12/30 دوشنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 321,110 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تجوید مقدماتی (سطح 2) - کلاس 1 لیلا ملکی زن 1399/10/1 1399/12/29 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد