عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تجوید مقدماتی (سطح 3) - کلاس 3 ابراهیم کرمانی نژاد زن 1399/10/1 1399/10/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 458,716 حضوری ثبت نام
تجوید مقدماتی (سطح 3) - کلاس 2 ابراهیم کرمانی نژاد زن 1399/10/2 1399/12/24 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 458,716 حضوری ثبت نام
تجوید مقدماتی (سطح 3) - کلاس 1 ابراهیم کرمانی نژاد مرد 1399/10/7 1399/12/26 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 458,716 حضوری ثبت نام