عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 2 اکرم السادات ذبیحی فر زن 1399/10/3 1399/12/27 سه شنبه 09:00-11:00 458,717 حضوری ثبت نام
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 اکرم السادات ذبیحی فر زن 1399/9/30 1399/12/24 یکشنبه 09:00-10:30 458,717 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 اکرم السادات ذبیحی فر زن 1399/10/28 1399/12/11 دوشنبه 10:00-11:30 458,717 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 افسانه بدلی زن 1399/10/9 1399/11/30 یکشنبه - سه شنبه 09:00-11:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 2 فاطمه شیرمحمدی زن 1399/10/1 1399/12/29 شنبه - چهارشنبه 09:00-10:00 275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 فاطمه شیرمحمدی زن 1399/10/1 1399/12/29 شنبه - دوشنبه 09:00-10:00 275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد