عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روان خوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#2445;#رقیه گرجی 1399/10/1 1399/12/29 یکشنبه - سه شنبه 10:30-12:00 321,110 مجازی ثبت نام