عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نگارگری 1 - کلاس 2 مهران لطفعلی مرد 1399/10/1 1399/12/29 شنبه 10:00-13:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نگارگری 1 - کلاس 1 مهران لطفعلی زن 1399/10/1 1399/12/29 شنبه 15:00-18:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نگارگری 1 - کلاس 1 میناسادات روزبان اسکندانی زن 1399/10/1 1399/12/20 سه شنبه 15:30-17:00 1,238,532 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد