عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 1 ندا صفری زن 1399/10/1 1399/12/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-17:30 550,545 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 1 علیرضا محمودی مرد 1399/11/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:15 642,210 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد