عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
پیلاتس (سطح1) - کلاس 1 ندا صفری زن 1399/10/1 1399/12/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 678,800 حضوری ثبت نام