عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
آشنایی با آواز ایرانی - کلاس 1 داوود فیاضی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/23 1399/12/26 سه شنبه 18:00-20:00 3,000,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
آشنایی با آواز ایرانی - کلاس 2 سرخوش شهبازی مرد 1399/10/21 1399/10/30 سه شنبه 16:00-19:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
آشنایی با آواز ایرانی - کلاس 1 سرخوش شهبازی مرد 1399/10/3 1399/10/30 سه شنبه 16:00-19:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد