عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
سلفژ (سرایش) - کلاس 1 سعید رضایت;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/20 1399/12/16 شنبه 16:00-19:00 3,000,000 مجازی ثبت نام