عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاراته دان 1 - کلاس 1 سارا دودانگه زن 1399/10/9 1399/12/29 شنبه 15:30-17:00 559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاراته دان 1 - کلاس 1 برهان رنجبر توکلی مرد 1399/10/13 1399/12/27 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد