فهرست گروه‌های آموزشی


بازی های تفکر خلاق -آزمایشی خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 4 -سال)
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 5 سال) خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال)
خانه کودک ترم پاییز (گروه سنی 4 -سال) خانه کودک ترم پاییز (گروه سنی 6 سال)
خانه کودک ترم پاییز(گروه سنی 5 سال) خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 4-سال)
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 5 سال) خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال)
خلاقیت کودک -آزمایشی ریاضیات کانگورو
شعر و بازی گروهی -آزمایشی شعر و قصه 1 (امانت‌داری)
شعر و قصه 2 (پرهیز از تنبلی) شعر و قصه 3 (دوستی و دوستیابی)
شعر و قصه 4 (صبوری) شعر و قصه 5 (قهروآشتی)
شعر و قصه 6 (نظم و انظباط) کاردستی با دور ریختنی ها -آزمایشی
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه (1)
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه (10) محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه (11)
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه (12) محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه (2)
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه (3) محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه (5)
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه (6) محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه (7)
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه (8) محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه (9)
مهد نو پا - یک ماهه (گروه سنی 6 ماه تا 3 سال) - آزمایشی نگهداری ساعتی کودکان 3 تا 12 سال
نگهداری کودکان 4 تا 6 سال نگهداری کودکان 6 ماه تا 3 سال
نمایش خلاق - آزمایشی  
(S.C. E. LEVEL 1(free discussion-آزمایشی C.E.F. A- Level 1
C.E.F. A- Level 10 C.E.F. A- Level 11
C.E.F. A- Level 12 C.E.F. A- Level 13
C.E.F. A- Level 14 C.E.F. A- Level 15
C.E.F. A- Level 16 C.E.F. A- Level 2
C.E.F. A- Level 3 C.E.F. A- Level 4
C.E.F. A- Level 5 C.E.F. A- Level 6
C.E.F. A- Level 7 C.E.F. A- Level 8
C.E.F. A- Level 9 C.E.F. C- Level 1
C.E.F. C- Level 10 C.E.F. C- Level 11
C.E.F. C- Level 12 C.E.F. C- Level 13
C.E.F. C- Level 14 C.E.F. C- Level 15
C.E.F. C- Level 16 C.E.F. C- Level 17
C.E.F. C- Level 2 C.E.F. C- Level 3
C.E.F. C- Level 4 C.E.F. C- Level 5
C.E.F. C- Level 6 C.E.F. C- Level 7
C.E.F. C- Level 8 C.E.F. C- Level 9
C.E.F. K- Level 1 C.E.F. K- Level 2
C.E.F. K- Level 3 C.E.F. K- Level 4
C.E.F. K- Level 5 C.E.F. K- Level 6
C.E.F. K- Level 7 C.E.F. K- Level 8
C.E.F. K- Level 9 C.E.F. T- Level 1
C.E.F. T- Level 10 C.E.F. T- Level 11
C.E.F. T- Level 12 C.E.F. T- Level 2
C.E.F. T- Level 3 C.E.F. T- Level 4
C.E.F. T- Level 5 C.E.F. T- Level 6
C.E.F. T- Level 7 C.E.F. T- Level 8
C.E.F. T- Level 9 C.E.F.A - Level 18
C.E.F.A - Level 19 C.E.F.A - Level 20
C.E.F.A - Level 25 C.E.F.A - Level 29
C.E.F.C - Level 18 C.E.F.C - Level 19
C.E.F.C - Level 20 C.E.F.C - Level 21
C.E.F.C - Level 22 C.E.F.C - Level 23
C.E.F.C - Level 24 C.E.F.C - Level 25
C.E.F.C - Level 26 C.E.F.K - Level 10
C.E.F.K - Level 11 C.E.F.K - Level 12
C.E.F.K - Level 13 C.E.F.K - Level 16
C.E.F.S. A LEVEL 1 -آزمایشی C.E.F.S. A LEVEL 18 -آزمایشی
C.E.F.S. A LEVEL 2 -آزمایشی C.E.F.S. A LEVEL 22 -آزمایشی
C.E.F.S. A LEVEL 3 -آزمایشی C.E.F.S. A LEVEL 5 -آزمایشی
C.E.F.S. A LEVEL 8 -آزمایشی C.E.F.S. A LEVEL 9 -آزمایشی
C.E.F.T - Level 15 C.E.F.T - Level 16
C.E.F.T - Level 17 C.E.F.T - Level 18
C.E.F.T - Level 22 زبان ترکی استانبولی -آزمایشی
زبان ژاپنی  
اسکیت آی کی دو (چوب)
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact ایروبیک – خانواده 2 سیستم low impact
ایروبیک – خانواده 3 سیستم low impact بادی بالانس (3)
بازی های کودکان قدیم بدمینتون مقدماتی
بسکتبال مقدماتی 1 پیلاتس (سطح1)
تكواندو (كمربند آبی به قرمز) تكواندو (كمربند زرد به سبز)
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) تكواندو (كمربند سياه دان 1 به 2)
تكواندو (كمربند سیاه دان 2 به 3) تیراندازی با کمان
حركات اصلاحی دفاع شخصی سبک سوپر ساباکی
ژیمناستیک (پیش سطح1) ژیمناستیک (سطح1)
ژیمناستیک (سطح2) ژیمناستیک (سطح3)
شطرنج مقدماتی 1 شطرنج مقدماتی 2
فوتسال مقدماتی کاراته دان 1
کاراته دان 2 کاراته دان 3
کاراته دان 4 کاراته دان 5 و 6
کاراته کمربند آبی کاراته کمربند بنفش
کاراته کمربند زرد کاراته کمربند سبز
کاراته کمربند سفید کاراته کمربند قهوه ای
کاراته کمربند نارنجی کمربند سفید q10 جودو
کمربند مشکی دان 1 (دفاع شخصی کنترلی) کونگ فو خط 1
کیک بوکسینگ واکو کمربند سفید مقدمات تكواندو (كمربند سفيد به زرد)
موی تای -آزمایشی والیبال مقدماتی
ووشو شالندا شالبند سفید به زرد